Home » 業界ニュース » Khủng hoảng nợ công, thắt lưng buộc bụng, thị trường bất ổn: Vậy đâu là tương lai cho dịch vụ thuê ngoài?

業界ニュース

Khủng hoảng nợ công, thắt lưng buộc bụng, thị trường bất ổn: Vậy đâu là tương lai cho dịch vụ thuê ngoài?

24/04/2012

申し訳ありません、このコンテンツはただ今 Tiếng Việt のみです。