Home » 業界ニュース » Thị trường BPO khu vực Châu Á-Thái Bình Dương ước tính đạt 29 tỷ USD vào năm 2013

業界ニュース

Thị trường BPO khu vực Châu Á-Thái Bình Dương ước tính đạt 29 tỷ USD vào năm 2013

28/07/2009

申し訳ありません、このコンテンツはただ今 Tiếng Việt のみです。