Home » Dịch vụ » Đào tạo và Cung ứng nguồn nhân lực

Đào tạo và Cung ứng nguồn nhân lực

 • Dịch vụ tuyển dụng nhân lực

  21/10/2014

  Khi con người – lao động trở thành nguồn vốn hữu hình trong mọi hoạt động của doanh nghiệp, nhu cầu tìm kiếm nhân lực trở thành một phần tất yếu trong công tác tuyển dụng và đào tạo. Khái niệm dịch vụ tuyển dụng nhân lực Xuất hiện không quá lâu nhưng cụm từ Headhunting hay headhunter […]

  Xem thêm
 • Dịch vụ đào tạo nhân lực

  17/09/2014

  Trong một môi trường cạnh tranh khốc liệt, các doanh nghiệp ngày càng nhận ra rằng, khả năng khách hàng sử dụng lại sản phẩm/dịch vụ phụ thuộc vào những cảm nhận của khách hàng khi tiếp xúc với các nhân viên của doanh nghiệp. Các tương tác với khách hàng, dù trực tiếp gặp mặt […]

  Xem thêm
 • Dịch vụ cho thuê nhân lực

  17/09/2014

  Bản thân khách hàng đôi lúc vẫn cảm thấy thiếu hụt về chuyên môn hay kinh nghiệm trong một lĩnh vực hoạt động nào đó. Chính vì thế, MP Telecom đã đưa ra dịch vụ cho thuê nhân lực nhằm mục đích hỗ trợ khách hàng trong tất cả khâu thuộc quy trình sản xuất […]

  Xem thêm
 • Cung ứng nhân lực

  23/08/2014

  MP Telecom là một trong những công ty hàng đầu cung cấp về dịch vụ Contact Center, BPO và VAS tại Việt Nam. Lĩnh vực hoạt động chính của MP Telecom là cung cấp dịch vụ, giải pháp chăm sóc khách hàng và cung ứng nhân lực cho các doanh nghiệp trên phạm vi toàn quốc. […]

  Xem thêm