0931 939 453

Kết nối với chúng tôi: 
  • jp
  • vi
  • English

Biên phiên dịch, Quy Trình và Nghiệp Vụ tại BPO.MP

BIÊN PHIÊN DỊCH
Biên Phiên Dịch
Các nghiệp vụ biên phiên dịch:
Biên dịch tài liệu kĩ thuật, văn bản thông thường
Biên dịch các giấy tờ hành chính, bản vẽ, thiết kế
Dịch vụ công chứng biên dịch
Biên dịch tin tức truyền thông, báo chí
Sách, sổ tay, thực đơn, brochure
Truyện tranh, game online, phim ảnh
Các nghiệp vụ phiên dịch:
Phiên dịch tuần tự hoặc đồng thời trong các hội nghị, hội thảo, hội nghị chuyên đề
Phiên dịch trong và ngoài nước
Phiên dịch ở công trường hoặc phân xưởng
Thực tích:
Biên dịch website Biên dịch luận văn, tài liệu nghiên cứu khoa học
Biên dịch bản thiết kế, tài liệu kỹ thuật, tài liệu hướng dẫn sử dụng Biên dịch các brochure quảng cáo du lịch, khách sạn, nhà hàng
Biên dịch các cam kết sử dụng của hội viên Biên dịch nội dung các ứng dụng di động
Phiên dịch hội nghị
MPBPO.COM.VN