0931 939 453

Kết nối với chúng tôi: 
  • jp
  • vi
  • English

Gia Công Tài Chính – Kế Toán

GIA CÔNG TÀI CHÍNH – KẾ TOÁN
Các nghiệp vụ chính:
Lên sổ sách kế toán
Lập phiếu yêu cầu thanh toán
Lập bảng kế hoạch thu hồi và trả nợ
Quản lý khoản thu chi và nợ của doanh nghiệp
Quy trình nghiệp vụ:

GIA CÔNG TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN

Thực tích:
Lập sổ sách kế toán của doanh nghiệp
Thực hiện tính lương cho doanh nghiệp ở Nhật có 300 nhân viên 
Thực hiện điều chỉnh cuối năm cho doanh nghiệp ở Nhật có 15,500 nhân viên
MPBPO.COM.VN