0931 939 453

Kết nối với chúng tôi: 
  • jp
  • vi
  • English

Giới thiệu chung

GIỚI THIỆU CHUNG
 
Tên công ty  Công Ty TNHH BPO.MP
Ngày thành lập Ngày 31 tháng 10 năm 2017
Vốn đầu tư 10 tỷ đồng
Thành viên góp vốn
Công Ty TNHH Minh Phúc: 60%
Công Ty TNHH JP Media Direct: 26%
Công Ty TNHH Nishikawa Communications: 14%
Đại diện pháp luật:
Chủ tịch Ông Nguyễn Việt Trung
Giám đốc Bà Hà Thị Đan Phượng
Số lượng nhân viên 126 người
Địa chỉ Số 06, Trần Phú, Quận Hải Châu, Thành Phố Đà Nẵng, Việt Nam.
 
Công ty TNHH BPO.MP là doanh nghiệp BPO đầu tiên theo mô hình liên doanh Việt – Nhật cung cấp các dịch vụ về nghiệp vụ Business Process Outsourcing – thuê ngoài quy trình kinh doanh, bao gồm số hóa tài liệu, nhập liệu & xử lý dữ liệu, gia công tài chính – kế toán, viết nội dung, biên-phiên dịch, xử lý ảnh, gán nhãn tài liệu, giới thiệu nhân sự.
Với phương châm “Hợp tác thành công, vượt qua giới hạn”, mục tiêu phát triển của công ty là kết hợp ưu thế của hai nền văn hóa Việt – Nhật, tận dụng thế mạnh của doanh nghiệp hai nước để nhằm cung cấp các dịch vụ BPO đạt chất lượng quốc tế cho các khách hàng tại Việt Nam và trên thế giới.
 
Công ty TNHH Minh Phúc (MP Telecom)

MPBPO.COM.VN