0931 939 453

Kết nối với chúng tôi: 
  • jp
  • vi
  • English

Xử Lý Ảnh DTP

XỬ LÝ ẢNH DTP
Nghiệp vụ xử lý ảnh DTP:
Xử lý và gia công hình ảnh (resize, cắt viền, tách nền…)
Thiết kế (Tờ bướm, logo, sổ tay…)
Thiết kế website, phát triển hệ thống
Phần mềm sử dụng:
Phần mềm sử dụng Xử Lý ảnh DTP Adobe photoshop
Adobe illustrator
Adobe Indesigner
Corel
Html
Css…
Thực tích:

MPBPO.COM.VN